Kanuu isiklikud oskused

Kanuu isiklikud oskused

Kanuu ABCDE kursus on ettevalmistus ohutuks ja nauditavaks kanuumatkaks. Kursusele on oodatud nii kanuu aerutamist harrastavad huvilised. Kanuu ABCDE annab teadmised iseseisvaks matka planeerimiseks, otsuste langetamiseks ja ohutuks matkamiseks üksinda kanuus (soolokanuu).  Kursuse sisu vastab British Canoeingu Paddlesport Start kursuse sisule, kursuse edukalt läbinutel on võimalik omandada vastav BC tunnistus omandatud oskuste kohta.  

 • Riietus ja varustuse valik  annab kiire ülevaate kuidas riietuda ilmastikule ja plaanitavale matkale vastavalt. Varustuse osas tutvutakse erinevate kanuude, aerude ja vajaliku turvavarustusega. Õpitakse valima õiges suuruses varustust ja varustuse pakkimist.
 • Veeskamise ja maabumise osas peatutakse turvalisel kanuu käsitlemisel transpordil, liigutamisel, vee peale saamisel ja maabumisel. Vaatleme levinud tüüpvigasid ja õpime neist hoiduma. 
 • Aerutamistehnika osas õpime effektiivselt aerutama, kanuud juhtima, peatuma, paaris aerutama, takistusi vältima. 
 • Turvalisuse osas õpime vett lugema, ohtusid märkama ja vältima, samuti käsitleme esmaseid päästevõtteid enese, kaaslaste ja varustuse päästmiseks.
 • Otsustusprotsess, aerutamine erinevatel veekogudel (seisvad veed, voolav vesi, avaveekogud), sellega kaasnev ohutus, ilmateade.
 • Matka planeerimine
 • Iseseisvaks matkaks vajalik ohutus ja matkavarustus
 • Ohutuks matkaks vajalikud isiklikud tehnilised, taktikalised ja päästeoskused.
 • Grupis aerutamine, kommunikatsioon, vee peal liikumise etikett.
 • Arvestamine teiste veekogul liiklejatega.
 • Kanuu ABCDE koolituse hind on 90€, minimaalne osalejate arv on 4,maksimaalne osalejate arv 10.

  Hinna sees on kanuuvarustus ja kuivülikond, saapad, kindad, kiiver.

  Personaalkoolitus sulle sobival ajal on 100€, minimaalne osalejate arv 2, maksimaalne 4.

90,00 €Price