Kanuu ABC

Kanuu ABC

Kanuu ABC kursus koosneb kahest ühepäevasest moodulist.

 

Kanuu ABC1 kursus on ettevalmistus ohutuks ja nauditavaks kanuumatkaks tandemkanuus. Kursusele on oodatud nii kanuu aerutamisega esmakordselt tutvujad kui varem kanuumatkal käinud. Kursuse sisu vastab British Canoeingu Paddlesport Start kursuse sisule, kursuse edukalt läbinutel on võimalik omandada vastav BC tunnistus omandatud oskuste kohta.  

 • Riietus ja varustuse valik  annab kiire ülevaate kuidas riietuda ilmastikule ja plaanitavale matkale vastavalt. Varustuse osas tutvutakse erinevate kanuude, aerude ja vajaliku turvavarustusega. Õpitakse valima õiges suuruses varustust ja varustuse pakkimist.
 • Veeskamise ja maabumise osas peatutakse turvalisel kanuu käsitlemisel transpordil, liigutamisel, vee peale saamisel ja maabumisel. Vaatleme levinud tüüpvigasid ja õpime neist hoiduma. 
 • Aerutamistehnika osas õpime effektiivselt aerutama, kanuud juhtima, peatuma, paaris aerutama, takistusi vältima. 
 • Turvalisuse osas õpime vett lugema, ohtusid märkama ja vältima, samuti käsitleme esmaseid päästevõtteid enese, kaaslaste ja varustuse päästmiseks.

 

Kanuu ABC2 on samm edasi ja annab teadmised iseseisvaks matka planeerimiseks, otsuste langetamiseks ja ohutuks matkamiseks üksinda kanuus (soolokanuu). Kursusele on oodatud iseseisvalt kanuuga matkamist harrastavad huvilised. Kursusel osalemise eelduseks on kanuu ABC1 läbimine. Kursuse sisu vastab British Canoeingu Paddlesport Discover ja Explore kursuse sisule, kursuse edukalt läbinutel on võimalik omandada vastav BC tunnistus omandatud oskuste kohta. Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Otsustusprotsess, aerutamine erinevatel veekogudel (seisvad veed, voolav vesi, avaveekogud), sellega kaasnev ohutus, ilmateade.
 • Matka planeerimine
 • Iseseisvaks matkaks vajalik ohutus ja matkavarustus
 • Ohutuks matkaks vajalikud isiklikud tehnilised, taktikalised ja päästeoskused.
 • Grupis aerutamine, kommunikatsioon, vee peal liikumise etikett.
 • Arvestamine teiste veekogul liiklejatega.
 • Kanuu ABC1 koolituse hind on 75€, minimaalne osalejate arv on 4,maksimaalne osalejate arv 8.

  Kanuu ABC2 koolituse hind on 90€, minimaalne osalejate arv on 2, maksimaalne osalejate arv on 6.

  Personaalkoolitus sulle sobival ajal on 100€, minimaalne osalejate arv 2, maksimaalne 4.

75,00 €Price
Kursus ja aeg
0