top of page
Veematkajuhi koolitus EKR4

Veematkajuhi koolitus EKR4

Veematkajuhi koolituse uued kuupäevad on 12.-15. september 2024. 

 

Koolitus on matkajatele, kes juhivad või plaanivad matku kaitstud veekogudel: jõgedel, järvedel ja rannikumeres. Koolituse eesmärk on anda matkajuhtidele vajalikke teadmisi ja oskusi ohutute, professionaalsete, nauditavate kanuu- ja süstamatkade läbiviimiseks, mis põhinevad grupi liikmete vajadustel ja ootustel. Veematkajuhi koolituse läbimine on eelduseks aktiivtegevuste instruktori veematkajuhi kutsestandardi (EKR tase 4) eksamiks.
 

Koolituse eesmärgid

Koolituse läbinu omab teadmisi ja oskuseid, mis võimaldab taotleda EKR 4 veematkajuhi kutset ja on võimeline ohutult läbi viima veematku kaitstud veekogudel*.

 

Koolituse teemad ja mahud

Teooria: 8h

 • Erinevad aerutamise keskkonnad
 • Veematkajuhi roll ja filosoofia, grupijuhtimise vastutus
 • Informatsiooni kogumine, osalejate profileerimine
 • Füsioloogilised tegurid, varustus, soojendus
 • Grupijuhtimise põhimõtted ja stiilid
 • Matka planeerimine, ilm, grupi koosseis, tervis ja esmaabi, logistika ja ligipääs veekogudele
 • Riskihindamine
 • Navigatsioon
 • Matka sissejuhatamine, osalejate ettevalmistamine, turvalisus, turvavarustus
 • Matka juhtimine, põhimõtted ja osalejate ootuste ja vajadustega arvestamine.
 • Otsustusprotsess, grupi juhtimise võtted, grupipsühholoogia, riskijuhtimine kaitstud veekogudel
 • Looduskaitse ja -keskkond, kultuuri- ja ajalugu, vaatamisväärsused

 

Isiklikud oskused praktika: 8h

 • Sõiduvahendite tõstmine, vedamine, veeskamine ja maabumine
 • Isiklikud aerutamise oskused kaitstud veekogudel: edasi aerutamine, tagurpidi aerutamine ja peatumine, suuna hoidmine, suuna muutmine, küljele liikumine, aeru toed, enese päästmine.
 • Vigastustest hoidumine
 • Enesepääste oskused
 • Päästeoskused kaitstud veekogudel erinevatel veesõidukitel– päästeprotokollid, ujuja päästmine erinevatel viisidel, sh viskekoti pääste, teadvusetu pääste, veoköied ja aluse vedamine
 • Navigatsioon kaitstud veekogudel

 

Grupijuhtimise oskused kaitstud veekogudel: 8h

 • Grupijuhtimise põhimõtted ja mudel
 • Riski hindamine ja otsuste langetamine
 • Turvalisus ja riskijuhtimine
 • Grupijuhtimine ja ohjamine
 • Varustus: valik, kasutuskõlblikkuse hindamine, hooldamine ja hoiustamine

 

Praktiline õppematk tuulele avatud veekogul: 8h

 

Koolituse eelduseks on head isiklikud oskused kanuu, SUPi või süstaga. 

Koolitus toimub kui registreerunud on vähemalt 5 inimest. 

 

Õppekava on leitav siit.

EKR 4 veematka juhi kutseeksami hindamisjuhend ja vorm on leitav siit.

 • DETAILNE INFO

  Nelja päevane koolitus toimub 12.-15.09.2024 Soomaal ja Pärnus.

  Koolituse hind 480.- €. Hind sisaldab Eesti Matkaliidu registreerimistasu, koolitust, lõunasööke ja vajadusel varustust. Lisatasu (60€) eest saab Karuskosel majutust ja sauna. Ööbimine toimub küttega minimajades oma voodipesu või magamiskotiga.

  Koolitus toimub vähemalt 4 osalejaga.

  Koolitajaks on Rene Valner (British Canoeing Advanced Sea Kayak Leader, Canoe Leader, Sheltered Water Canoe and Kayak coach).

PriceFrom 480,00 €
bottom of page